• ban1.png
 • ban2.png
 • ban3.png
 • ban4.png
 • ban5.png
 • _ban1.png
 • _ban2.png
 • _ban3.png
 • _ban4.png
 • _ban5.png

Informacje ogólne

Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych „ALWAR” utworzone w 1998 roku posiada kilkunastoletnie doświadczenie w nadzorowaniu realizacji różnego typu inwestycji budowlanych dla inwestorów krajowych jak również i zagranicznych.
Biuro angażuje doświadczonych architektów i uprawnionych inżynierów wszystkich branż, z których tworzy zespoły do obsługi poszczególnych kontraktów.
Do głównych usług oferowanych przez biuro należy zastępstwo inwestorskie polegające na:
 • reprezentowaniu interesów Inwestora w miejscowych Urzędach Administracji Państwowej oraz u dostawców mediów. W tej dziedzinie posiadamy duże doświadczenie w uzyskiwaniu niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji.
 • pomocy w organizacji przetargu dla wyłonienia Generalnego Wykonawcy robót oraz przy sporządzaniu umów o roboty budowlane.
 • pełnej kontroli przebiegu realizacji inwestycji, sprawowanej przez uprawnionych Inspektorów Nadzoru we wszystkich branżach, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i aktualną wiedzą techniczną.
 • przeprowadzeniu odbioru końcowego zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz odbioru pogwarancyjnego.

Wszelkie prace biurowe i dokumentacyjne wykonywane są techniką komputerową  przy wykorzystaniu najnowszych programów i baz danych oraz fotografii cyfrowej.

Biuro posiada również szczególne doświadczenie w nadzorowaniu wyposażania obiektów we wszelkiego typu „inteligentne instalacje" jak np. okablowanie strukturalne dla sieci komputerowych czy też instalacje telekomunikacyjne, monitorujące i sygnalizacyjne typu telewizji dozorowej, BMS i SAP oraz we wszelkiego typu urządzenia dla potrzeb gastronomii jak np. chłodnie, mroźnie, kuchnie i bary a także w urządzenia dźwigowe osobowe i towarowe o napędach elektrycznym i hydraulicznym.

Biuro „ALWAR" z siedzibą we Wrocławiu działa na terenie całego kraju i podejmuje się nadzorowania realizacji wszelkich typów obiektów od domów jednorodzinnych po hotele, szpitale, domy towarowe i fabryki.

Copyright © alwar.pl 2014. Realizacja ErNet - strony internetowe Wrocław.